ศาลจังหวัดฝาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทร.053-451151 แฟกซ์.053-451472 E-Mail : fngc@coj.go.th

ศาลจังหวัดฝาง เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายของสำนักการต่างประเทศ หัวข้อ กฎหมายเกี่ยวกับคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง: Experience from University of Strathclyde สหราชอาณาจักร

ศาลจังหวัดฝาง เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายของสำนักการต่างประเทศ หัวข้อ กฎหมายเกี่ยวกับคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง: Experience from University of Strathclyde สหราชอาณาจักร


เอกสารแนบ