ศาลจังหวัดฝาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทร.053-451151 แฟกซ์.053-451472 E-Mail : fngc@coj.go.th

ศาลจังหวัดฝาง ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดฝาง และข้าราชการ ในโอกาสย้ายมารับราชการ

ศาลจังหวัดฝาง ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดฝาง และข้าราชการ ในโอกาสย้ายมารับราชการ


เอกสารแนบ