ศาลจังหวัดฝาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทร.053-451151 แฟกซ์.053-451472 E-Mail : fngc@coj.go.th

ศาลจังหวัดฝาง จัดงานร้อยดวงใจ สายใยมิลืมเลือน แก่บุคลากรของศาลจังหวัดฝาง เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการศาลอื่น และเกษียณอายุราชการ

ศาลจังหวัดฝาง จัดงานร้อยดวงใจ สายใยมิลืมเลือน แก่บุคลากรของศาลจังหวัดฝาง เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการศาลอื่น และเกษียณอายุราชการ


เอกสารแนบ