ศาลจังหวัดฝาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทร.053-451151 แฟกซ์.053-451472 E-Mail : fngc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
ประกาศศาลจังหวัดฝาง
  1. ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดฝาง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
  2. ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดฝาง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข)
  3. เรื่อง การรับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดฝาง 01-05-2561
  4. ประกาศศาลจังหวัดฝาง ว่าด้วยการส่งคำคู่ความหรือเอกสารโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๑
  5. ประกาศศาลจังหวัดฝาง เรื่องยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชนและหรือสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการศาลจังหวัดฝาง
  6. ประกาศศาลจังหวัดฝาง ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง การส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561
  7. ประกาศศาลจังหวัดฝาง เรื่อง การส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
  8. เรื่อง การส่งเอกสารและประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Notice System)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 26
ขก3/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
ผบ1197/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 3 เวลา 09:00
ผบ1199/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 3 เวลา 09:00
ผบ1309/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 1 เวลา 09:00
ผบ1327/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 08:30
ผบ1328/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 08:30
ผบ1389/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 08:30
พ224/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ262/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ263/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ264/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ265/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ266/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ267/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ269/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
ย1198/2561
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
ย1199/2561
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
ย1200/2561
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
ย1201/2561
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
ย1202/2561
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
ย810/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 1 เวลา 09:30
อ238/2561
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5
เวลา 09:00
อ367/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 3 เวลา 09:00
อ397/2561
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 3 เวลา 09:00
อ438/2561
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ483/2560
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 1 เวลา 09:00