ศาลจังหวัดฝาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทร.053-451151 แฟกซ์.053-451472ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศศาลจังหวัดฝาง
  1. เรื่อง เปิดให้บริการการรับและการจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต KTB Coporate Online ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  2. เรื่อง การรับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดฝาง
  3. เรื่อง รายชื่อผู็มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดฝาง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
  4. ประกาศศาลจังหวัดฝาง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดฝาง
  5. ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดฝาง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
  6. ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดฝาง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข)
ประกาศงานพัสดุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด