ศาลจังหวัดฝาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทร.053-451151 แฟกซ์.053-451472ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศศาลจังหวัดฝาง
  1. ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดฝาง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
  2. ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดฝาง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข)
  3. เรื่อง การรับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดฝาง 01-05-2561
  4. ประกาศศาลจังหวัดฝาง ว่าด้วยการส่งคำคู่ความหรือเอกสารโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๑
  5. ประกาศศาลจังหวัดฝาง เรื่องยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชนและหรือสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการศาลจังหวัดฝาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 34
ผบ1270/2560
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 3 เวลา 9.00 น.
ผบ250/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 1 เวลา 13.30 น.
ผบ279/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 1 เวลา 9.00 น.
ผบ302/2559
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 1 เวลา 9.00 น.
ผบ318/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 4 เวลา 9.00 น.
ผบ354/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 1 เวลา 16.30 น.
ผบ355/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 3 เวลา 16.30 น.
ผบ356/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 1 เวลา 16.30 น.
ผบ357/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 1 เวลา 16.30 น.
ผบ358/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 1 เวลา 16.30 น.
ผบ359/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 3 เวลา 16.30 น.
ผบ360/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 3 เวลา 16.30 น.
ผบ361/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 3 เวลา 16.30 น.
ผบ364/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 1 เวลา 16.30 น.
ผบ369/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 3 เวลา 9.00 น.
ผบ372/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 3 เวลา 16.30 น.
ผบ392/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 1 เวลา 16.30 น.
ผบ414/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 3 เวลา 16.30 น.
ผบ429/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 3 เวลา 8.30 น.
ผบ430/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 3 เวลา 8.30 น.
ผบ431/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 4 เวลา 8.30 น.
ผบ560/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 3 เวลา 9.00 น.
พ101/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 4 เวลา 9.00 น.
พ109/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 3 เวลา 9.00 น.
พ151/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 1 เวลา 9.00 น.
ย1045/2560
นัดฟังคำพิพากษา (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 3 เวลา 9.00 น.
ย1202/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 4 เวลา 9.00 น.
ย130/2561
นัดฟังคำพิพากษา (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 3 เวลา 9.00 น.
ย442/2561
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 1 เวลา 9.00 น.
ย643/2561
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ246/2561
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ) (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 1 เวลา 9.00 น.
อ247/2561
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 1 เวลา 9.00 น.
อ298/2561
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ83/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 3 เวลา 9.00 น.