ศาลจังหวัดฝาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทร.053-451151 แฟกซ์.053-451472ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศศาลจังหวัดฝาง
  1. ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดฝาง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
  2. ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดฝาง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข)
  3. เรื่อง การรับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดฝาง 01-05-2561
  4. ประกาศศาลจังหวัดฝาง ว่าด้วยการส่งคำคู่ความหรือเอกสารโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 12
มร.2/2560
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 3 เวลา 9.00 น.
ย.430/2561
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
ย.433/2561
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
ย.443/2561
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
ย.444/2561
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
ย.447/2561
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
ย.448/2561
สอบคำให้การ (ยกเลิกนัด)
เวลา 9.00 น.
ย.449/2561
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
ย.450/2561
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.233/2561
นัดพบทนายความ
เวลา 9.00 น.
อ.239/2561
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.480/2560
สืบพยานจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ ห้อง 1 เวลา 13.30 น.